Uitdaging

Sumitomo Bakelite Co., Ltd. High Performance Plastics (SBHPP) een wereldwijde leider in hoogwaardige kunststofoplossingen en -ondersteuning voor toepassingen zoals de automobiel-, luchtvaart-, bouw- en elektronica-industrie, besloot om zijn oude ERP-systeem op AS/400 te vervangen. Om deze uitdaging aan te gaan, bundelde het bedrijf de krachten met TheValueChain.

De scope van het project omvatte finance (productkosten en winstgevendheidsanalyse), order-to-cash, purchase-to-pay, logistieke uitvoering, magazijnbeheer, transport, kwaliteitsbeheer en onderhoudsbeheer.

 

Oplossing

TheValueChain ondersteunde Sumitomo bij het implementeren van SAP ERP en SAP Process Orchestration. Tijdens de ontwerpfase bleek dat het nieuwe ERP systeem aan een flinke reeks vereisten moest voldoen:

  • Organisatorisch change management
  • Geharmoniseerde bedrijfsprocessen en masterdata voor drie sites
  • Complexe productierecepten en kwaliteitsbeheer
  • Overschakelen van make2stock naar make2order, inclusief op order gebaseerde productkosten
  • Strakke end-to-end controle van traceerbaarheid van grondstofbatches met geavanceerde regels voor batchbepaling en -afleiding
  • Analyse van complexe prijsberekeningen voor klanttarieven en winstgevendheid

SAP Process Orchestration werd ingezet om kwaliteitscontrolesystemen voor grondstoffen en eindproducten, shop floor-applicaties voor productiebevestiging, een legacy fabrieksonderhoudapplicatie, het AS/400 productieplanningssysteem én MES-systemen te koppelen aan SAP ERP.

De productiesite in Gent ging in mei 2018 als eerste live met een beperkte scope van finance, order-to-cash, purchase-to-pay en magazijnbeheer. Later werden de volledige reikwijdte van het project geïmplementeerd op de productiesite in Genk (januari 2019), gevolgd door de implementatie in Barcelona, Spanje (mei 2019).

 

Resultaat

Binnen twee weken na de lancering konden alle locaties hun normale operationele volumes hervatten. De implementatie van SAP ERP heeft de magazijnoperaties verbeterd, de totale eigendomskosten verminderd, de transparantie van productiekosten en winstgevendheid vergroot en de efficiëntie bij financiële afsluiting en transacties tussen bedrijven verhoogd. Daarnaast is fabrieksonderhoud geïntegreerd met productieplanning en voorraadbeheer, is het order-to-delivery proces geoptimaliseerd en is het systeem volledig compliant met end-to-end batchtraceerbaarheid.

Bij de vestiging in Gent loopt momenteel de tweede fase van de implementatie van kwaliteits- en productiemanagement. In deze fase wordt een Fiori-gebaseerde productieorderbevestigingsapplicatie ontwikkeld voor de productiewerkvloer.

Praat met een expert

Neem voor meer informatie en het gebruik van onze ruime ervaring in implementaties, ondersteuning en het bouwen van extra add-ons contact met ons op.